Variku kooli ja spordihoone ümberehitusprojekt

arhitekt Kaido Kepp, projekt 2018